სამუშაო სესია - კულტურული დიპლომატია.

მოდერატორი: ქ-ნი ხათუნა თოთლაძე - საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე

სტუმრები:

  • ბ-ნი მიხეილ გიორგაძე - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი;
  • ბ-ნი ალექსანდრე ჯეჯელავა -  საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი;
  • ბ-ნი გელა დუმბაძე - საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში.