მისამართი: 0118 საქართველო, თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. 4

ტელ: (+995 32) 2945000

ფაქსი: (+995 32) 2945001

 Security code

საკონსულოს ცხელი ხაზი

საქართველოს მოქალაქეთა და უცხოელთა მიღება ხორციელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტში, შ. ჩიტაძის ქუჩა 6, მოქალაქეთა მისაღებში სამუშაო დღის განმავლობაში 10:00-დან 13:00 საათამდე.

საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზის ნომერია: (+995 32) 294 50 50;

ამ ნომერზე საკონსულო საკითხებზე სატელეფონო კონსულტირება შესაძლებელია სამუშაო დღის განმავლობაში 09:00-დან 18:00 საათამდე. ხოლო, გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ სიტუაციებში 18:00 საათის შემდეგ, ასევე, დასვენების დღეებში.

ელექტრონული ფოსტის მისამართია: consulinfo@mfa.gov.ge


 

მინისტრის სამდივნო

სამსახურის უფროსი: ზურაბ ბერიძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 10 20
 

პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი

დირექტორი: მარინე ნარჩემაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 21 03
ელ–ფოსტა: inform@mfa.gov.ge

 

პოლიტიკური დეპარტამენტი

დირექტორი: ილია კობერიძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 11 05

 

ამერიკის დეპარტამენტი

დირექტორი: გიორგი ხაბელაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 15 03

 

ნატოში ინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი: დავით ნარდაია
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 12 00
 

სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი

დირექტორი: ნოზაძე თორნიკე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 11 01  
 

ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი: სალომე შაფაქიძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 13 01

 

ევროპის დეპარტამენტი

დირექტორი: ნინო ბარათაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 14 00

 

მეზობელი ქვეყნების დეპარტამენტი

დირექტორი: მალხაზ მიქელაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 17 03
 

ევროკავშირის დახმარების კოორდინაციის და სექტორული ინტეგრაციის დეპარტამენტი                

დირექტორი: დავით ბუჯიაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 32 00

 

აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნების დეპარტამენტი

დირექტორი: დავით კერესელიძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 16 02

 

ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნების დეპარტამენტი

დირექტორი: ვახტანგ ჯაოშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 17 01
 

საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტი

დირექტორი: შალვა ცისკარაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 18 04
 

ევროინტეგრაციის გენერალური დირექტორატი                

დირექტორი: არჩილ ყარაულაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 13 00

 

საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტი

დირექტორი: თეიმურაზ ჯანჯალია
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 19 04

 

საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტი

დირექტორი: ქეთევან კანდელაკი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 19 12

 

საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტი

დირექტორი: ირინე ბართაია
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 20 04

 

დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტი

დირექტორი: ზურაბ დარჩიაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 50 70

 

საკონსულო დეპარტამენტი

დირექტორი: გიორგი ტაბატაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 23 18
 

დიასპორასთნ ურთიერთობის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის დირექტორი: რატი ბრეგაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 31 00

 

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

დირექტორი: ირმა ქევხიშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 24 05

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

დირექტორი: გიორგი ნაცვლიშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 25 00

ელ.ფოსტა: mfageo@mfa.gov.ge

 

იურიდიულ საკითხთა და პარლამენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დირექტორი: ირაკლი ქოიავა
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 26 02

 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

უფროსი: გიორგი თვალავაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 27 00 
 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

სამსახურის უფროსი: დიმიტრი ლაბაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 30 00


საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგებლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

დეპარტამენტის დირექტორი: ალექსანდრე არაყიშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 29 00