მისამართი: 0118 საქართველო, თბილისი, შ. ჩიტაძის ქ. 4

ტელ: (+995 32) 2945000

ფაქსი: (+995 32) 2945001

 Security code

საკონსულოს ცხელი ხაზი

საქართველოს მოქალაქეთა და უცხოელთა მიღება ხორციელდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტში, შ. ჩიტაძის ქუჩა 6, მოქალაქეთა მისაღებში სამუშაო დღის განმავლობაში 10:00-დან 13:00 საათამდე.

საკონსულო დეპარტამენტის ცხელი ხაზის ნომერია: (+995 32) 294 50 50;

ამ ნომერზე საკონსულო საკითხებზე სატელეფონო კონსულტირება შესაძლებელია სამუშაო დღის განმავლობაში 09:00-დან 18:00 საათამდე. ხოლო, გადაუდებელ და ფორს-მაჟორულ სიტუაციებში 18:00 საათის შემდეგ, ასევე, დასვენების დღეებში.

ელექტრონული ფოსტის მისამართია: consulinfo@mfa.gov.ge


 

მინისტრის სამდივნო

სამსახურის უფროსი: იოსებ შიოლაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 10 20
 

პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტი

დირექტორი: მარინე ნარჩემაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 21 03
ელ–ფოსტა: inform@mfa.gov.ge

 

პოლიტიკური დეპარტამენტი

დირექტორი: ილია კობერიძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 11 05

 

ამერიკის დეპარტამენტი

დირექტორი: გიორგი ხაბელაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 15 03

 

უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი: 
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 12 00

 

ევროინტეგრაციის დეპარტამენტი

დირექტორი: 
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 13 00

 

ევროპის დეპარტამენტი

დირექტორი: ნინო ბარათაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 14 00

 

მეზობელ ქვეყნებთან და რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დირექტორი: მალხაზ მიქელაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 17 03

 

აზიის, აფრიკის, ავსტრალიისა და ოკეანეთის ქვეყნების დეპარტამენტი

დირექტორი: დავით კერესელიძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 16 02

 

საერთაშორისო ორგანიზაციების დეპარტამენტი

დირექტორი: თეა მაისურაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 18 04

 

საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტი

დირექტორი: ალექსანდრე ხვთისიაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 19 04

 

საერთაშორისო კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტი

დირექტორი: ქეთევან კანდელაკი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 19 12

 

საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტი

დირექტორი: ირინე ბართაია
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 20 04

 

დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტი

დირექტორი: ზურაბ დარჩიაშვილი
ტელ: (+995 32) 294 50 70

 

საკონსულო დეპარტამენტი

დირექტორი: გიორგი ტაბატაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 23 18

 

ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი

დირექტორი: ირმა ქევხიშვილი
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 24 05

 

ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

დირექტორი: გელა ბუკია
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 25 00

ელ.ფოსტა: mfageo@mfa.gov.ge

 

იურიდიულ საკითხთა და პარლამენტთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

დირექტორი: ირაკლი ქოიავა
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 26 02

 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი

უფროსი: გიორგი თვალავაძე
ტელ: (+995 32) 294 5000 - 27 00