სავიზო ინფორმაცია ბელგიის სამეფოში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეთათვის ბელგიის სამეფოში გრძელვადიანი ვიზების გაცემა ხორციელდება ქ.ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) არსებულ საელჩოში. მოკლევადიანი ვიზების გაცემას ახორციელებს ქ.თბილისში არსებული ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო.


საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც სურს გაემგზავროს ბელგიაში  C ტიპის ვიზით(მოკლევადიანი ვიზის მიღების მიზნით- 90 დღემდე ), პირდაპირ უნდა მიმართოს სავიზო განაცხადის მიღების ცენტრს.ხოლო D ტიპის ვიზა (91 დან 365 დღემდე გრძელვადიანი) გაიცემა ქ.ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) ბელგიის სამეფოს საკონსულო სამსახურის მიერ.
 

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

 • საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და მისი ასლი;
 • განმცხადებლის პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
 • სავიზო განაცხადის ფორმა (მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე ივსება შესაბამისი სავიზო განაცხადის ფორმა: http://georgia.nlembassy.org/);
 • პირადობის მოწმობის ასლი;
 • 2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
 • დამოწმებული მოწვევის ორიგინალი-ასლი;
 • მომწვევის პასპორტის ასლი;
 • მომწვევის უკანასკნელი სამი თვის ხელფასის ცნობა და მისი სამუშაო ხელშეკრულების ასლი (თვიური შემოსავლის მინიმალური თანხა-1.186,37 ევრო);
 • სტუდბილეთი , თუკი განმცხადებელი სწავლობს საქართველოში;
 • ცნობა სამსახურიდან ინგლისურ ენაზე;
 • საბანკო ამონაწერი ბოლო სამი თვის;
 • ორივე მიმართულებით ბილეთის ჯავშანი;
 • განაცხადის დამუშავების საფასური:35 ევრო;
 • სამგზავრო/სამედიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის,დაზღვევის მოქმედების ვადა უნდა იყოს 15 კალენდარული დღით მეტი (ორიგინალი და ასლი);
 • იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება მხოლოდ ერთ მშობელთან ერთად, საჭიროა მეორე მშობლის თანხმობა და მათი პასპორტების ასლები, აგრეთვე ბავშვის დაბადების მოწმობა;
 • ყველა ქართულენოვანი საბუთი ბარდება ინგლისურ თარგმანთნ ერთად და უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე, დამატებითი დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია საელჩოს ვებ–გვერდზე: http://georgia.nlembassy.org/

ქ.თბილისში საელჩოს კოორდინატები:

მისამართი: ილია ჭავჭავაძს გამზირი N34, პიქსელის ცენტრი,
ტელ: (832) 2276200; 832 2276232
ელფოსტა: tbi@minbuza.nl


"VFS Global" სავიზო განაცხადის მიღების ცენტრის კოორდინატები:
სამუშაო საათები: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8:30 დან 16.30 მდე
ტელ: +995322240454 , +995322240464
ელფოსტა: info.nlge@vfshelpline.com
ვებ გვერდი: www.vfsglobal.com/netherland/Georgia
მისამართი: გ. ქუჩიშვილის ქუჩა 10, თბილისი

 

გრძელვადიანი ვიზის მიღების მსურველები უნდა დაუკავშირდნენ თურქეთში არსებულ VFS გარე მომსახურების სააგენტოს შემდეგ ნომერზე 0090-212-3735804.

VFS გარე მომსახურების სააგენტოს ვებ-გვერდი: minfo.belgiumtr@vfshelpline.com
 

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო ცნობის წარდგენა სავალდებულოა საელჩოში, ანკარაში არსებული ბელგიის საელჩო იღებს მხოლოდ მედი ქლაბის (ჭავჭავაძის გამზ.5 თბილისი, 0179, საქართველო, www.mcg.com.ge) მიერ გაცემულ სამედიცინო ცნობებს.


 

ქ. ანკარაში ბელგიის სამეფოს საელჩოს ვებ–გვერდი: http://www.diplomatie.be/ankara/

ბელგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://diplomatie.belgium.be/en/