სავიზო ინფორმაცია ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის


ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში შესასვლელი ტურისტული კატეგორიის ვიზები გაიცემა სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას 15 დღის მოქმედების ვადით.
ერთჯერადი ვიზის ღირებულებაა $25, ხოლო მრავალჯერადის $35.
 

ეგვიპტეში  პირადი მოხმარების მედიკამენტების შეტანის  წესების ზოგადი სახელმძღვანელო:ქ.კიევში ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საელჩო:
მისამართი: Observatorna St, 19, 01901, Kiev
ტელეფონი:(00202) 27950957
ფაქსი: (00202) 27947990
E-mail: eg.emb-Kiev@mfa.gov.eg
Web-site: http://www.mfa.gov.eg/Kiev_Emb

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.eg/mfa_portal/en-gb/