სავიზო ინფორმაცია ზამბიის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

ზამბიის რესპუბლიკის ვიზის მიღება შესაძლებელია ქ.თბილისში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს საკონსულო სამსახურში.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია შემდეგ ვებ–გვერდზე: http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/georgia/bot/?langname=UK

ზამბიის რესპუბლიკის საელჩოს (ქ.რომი) ვებ–გვერდი: http://www.zambianembassy.it/en/visaandpassport.php