სავიზო ინფორმაცია მავრიტიუსის რესპუბლიკაში (მავრიკიაში) გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს მავრიტიუსის რესპუბლიკაში შესვლის ნებართვას (შტამპი) მიიღებს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთისას, დახურული ბილეთისა და სასტუმროს ჯავშნის წარდგენის შემთხვევაში.

მავრიტიუსის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.gov.mu/portal/site/Mainhomepage/menuitem.cc515006ac7521ae3a9dbea5e2b521ca/

ქ.ბერლინში მავრიტიუსის რესპუბლიკის საელჩოს ვებ–გვერდი: http://www.mauritius-embassy.de/consular.php