სავიზო ინფორმაცია პორტუგალიის რესპუბლიკაში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც მიემგზავრება პორტუგალიის რესპუბლიკაში, ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული,საქმიანი და ა.შ).

მოკლევადიანი–90 დღემდე ვიზა გაიცემა საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს მიერ, ხოლო გრძელვადიანი ვიზა გაიცემა ქ.ანკარაში (თურქეთის რესპუბლიკა) პორტუგალიის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ.

ვიზებზე საბუთების შემოტანა ხდება მხოლოდ წინასწარი სატელეფონო შეთანხმების შემდეგ. საბუთების მიღების დღე და საათი შეგიძლიათ შეათანხმოთ: ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00-დან 18:00 სთ-მდე ტელეფონის ნომერზე 0 900 007 001 გვარისა და პასპორტის ნომრის მითითებით. ერთი ზარის ღირებულება შეადგენს 3 ლარს.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

 • საერთაშორისო პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე და პასპორტის მთავარი გვერდის ასლი;
 • ინგლისურ ან გერმანულ ენაზე, სრულყოფილად შევსებული სავიზო განაცხადის ფორმა: http://www.tiflis.diplo.de/Vertretung/tiflis/ka/04/UB__Visabestimmungen.html;
 • წინა პასპორტის, ვიზებისა და სასაზღვრო ბეჭდების ასლები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • 1 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
 • მასპინძლის მოწვევა , ნოტარიალურად ან სხვა ოფიციალური გზით დამოწმებული ხელმოწერით და ასევე მასპინძლის მხრიდან ფინანსური უზრუნველყოფის შესახებ ცნობა თარგმანთან ერთად, იმ შემთხვევაში, თუ საკუთარი სახსრები არ არის საკმარისი. ამ უკანასკნელის არარსებობის შემთხვევაში: დამადასტურებელი საბუთი იმის შესახებ, რომ განმცხადებელი საკუთარი სახსრებით დაფარავს მგზავრობისა და საზღვარგარეთ ყოფნის ხარჯებს(მაგ: ცნობა დანზოგის, ხელფასის რეგულარული ჩარიცხვის , წლიური ბრუნვის შესახებ;
 • გამგზავრების მიზნიდან გამომდინარე ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი საბუთების ორიგინალი და ერთი ასლი(მაგ. დაბადების მოწმობები, ქორწინების მოწმობები თარგმანთან ერთად);
 • ნაცნობობის დამადასტურებელი საბუთები(მაგ. ფოტოები; შესაბამის შემთხვევაში: მომწვევი პირის ქვეყანაში ყოფნის უფლების ასლი).
 • სამშობლოში დაბრუნების მოტივაცია თქვენი ფინანსური და ოჯახური მდგომარეობის საფუძველზე:
  • ქორწინების მოწმობის, შესაბამის შემთხვევაში განქორწინების მოწმობის ან მეუღლის გარდაცვალების მოწმობის ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
  • არასრულწლოვანი ბავშვების დაბადების მოწმობების ორიგინალი + ერთი ასლი და თარგმანი;
  • ცნობა სამუშაო ადგილიდან ხელფასის მითითებით , სტუდენტის დამადასტურებელი მოწმობა , სამეწარმეო რეესტრის ცნობა წლიური ბრუნვის მითითებით, უძრავი ქონებისა და მისგან მიღებული შემოსავლის;ცნობა და ა.შ. + თარგმანი;
  • ბოლო 3 თვის ამონაწერი საბანკო ანგარიშიდან , ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
 • სამგზავრო/სამდიცინო დაზღვევა სავიზო მოთხოვნის პერიოდისთვის(ორიგინალი და ასლი)–15 დამატებითი დღე;
 • განაცხადის დამუშავების საფასური 35 ევროს ოდენობით;
 • იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მიემგზავრება, ორივე მშობელი პასპორტით ან პირადობის მოწმობით (+ ერთი ასლი) პირადად უნდა გამოცხადდესსაელჩოში და წარმოადგინოს ბავშვის დაბადების მოწმობა;
 • ყველა ქართული საბუთი ბარდება თარგმანთან ერთად;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე, დამატებითი დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია გერმანიის საელჩოს ოფიციალურ ვებ–გვერდზე http://www.tiflis.diplo.de/Vertretung/tiflis/ka/04/UB__Visabestimmungen.html და ასევე პორტუგალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ელექტრონულ ვებ-გვერდზე: http://www.mne.gov.pt/mne/pt/

ქ.თბილისში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები:
„შერატონ მეტეხი პალასი“ თელავის ქ. 20
ტელ: 44-73-00; 91-03-32, 91-12-63, (91-14-58, 91-16-51:საკონსულო)
ფაქსი: 91-15-21
ელფოსტა: L@tifl.diplo.dedeut.bot.tbilissi@access.sanet.ge

თურქეთში პორტუგალიის საელჩოს კოორდინატები
მისამართი: Kuleli Sok. No:26 , 06700 Ankara ,Turkey
Tel: +90-312-446-1890; +90-312-446-1891
Fax: +90-312-446-1892; +90-312-446-3670
Email: embport@superonline.com

პორტუგალიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mne.gov.pt/mne/pt/