სავიზო ინფორმაცია სერბეთში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება სერბეთის რესპუბლიკაში ესაჭიროება შესაბამისი კატეგორიის ვიზა (ტურისტული, საქმიანი და ა.შ).

ვიზა გაიცემა ქ.კიევში (უკრაინა) სერბეთის რესპუბლიკის საელჩოს საკონსულო სამსახურის მიერ.

მოქალაქეს,  რომელიც ფლობს აშშ-ს, შენგენის წევრი,დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ან  ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნის გამოყენებულ მოქმედ მრავალჯერად ვიზას ან ცხოვრების ნებართვას, შეუძლია  გაემგზავროს სერბეთში ვიზის გარეშე. 
 

საკონსულოში წარსადგენი საბუთების ზოგადი ჩამონათვალი:

 • სავიზო განაცხადის ფორმა: http://www.mfa.gov.rs/Consularaffairs.htm
 • მოწვევა;
 • კერძო ვიზიტის შემთხვევაში: მიმწვევის სტატუსის განმსაზღვრელი დოკუმენტები
 • 2 ბიომეტრიული ფოტო გადაღებული უკანასკნელი 6 თვის მანძილზე;
 • ცნობა დამსაქმებლისგან ინგლისურად ნათარგმნი და ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული (უნდა იქნას მითითებული თანამდებობა, ხელფასი, დასაქმების ხანგრძლივობა, საგარანტიო წერილი დამსაქმებლიდან, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ კვლავ დასაქმდებით);
 • სამოგზაურო დაზღვევა;
 • სამოგზაურო ბილეთის ჯავშანი ;
 • სასტუმროს ჯავშანი;
 • პენსიონერი (ცნობა და საპენსიო ანგარიშის ნომერი);
 • მოსწავლე/სტუდენტი ( ცნობა სასწავლებლიდან);
 • ფინანსური უზრუნველყოფა (უკანასკნელი 6 თვის ხელფასის ამონაწერი და ა.შ);
 • არასრუწლოვანის შემთხვევაში (მშბლების თანხმობა შვილის გამგზავრებაზე);
 • პასპორტი მოქმედი შემდეგი 6 თვის მანძილზე;
 • შესაბამისი საკონსულო მოსაკრებელი 62 ევრო;

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაფრთხილებთ, რომ ზემოაღნიშნული ინფორმაცია უნდა გადამოწმდეს შესაბამის საკონსულო სამსახურთან!

ქ.კიევში (უკრაინა) სერბეთის რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები:
Ul. VOLOSKA 4, 04070 KIJEV, UKRAINE
Dusan Lazic, Ambassador
Phone: +38044 / 425-60-60; 425-60-15;
Fax: +38044 / 425-60-47; +38044 / 417-55-10
web: www.ambasadasrbije.kiev.ua
E-mail: (Embassy): ambars@ukr.net
E-mail: (Consular section): konzrs@ukr.net
სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.rs/