ინფორმაცია სერბეთში გამგზავრების მსურველი საქართველოს მოქალაქეებისთვის

 
2018 წლის 8 მარტიდან საქარველოს მოქალაქე, რომელიც მიემგზავრება სერბეთში, ვიზის გარეშე შეუძლია შევიდეს და დარჩეს სერბეთის ტერიტორიაზე შესვლის დღიდან 30 დღე. 

მგზავრობის მიზნიდან გამომდინარე, დამატებითი ინფორმაცია განთავსებულია სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდზე: http://mfa.rs/en/consular-news-from-front-page/115-consular-news/17553-abolished-visas-for-citisens-of-georgia-holders-of-ordinary-passport 


 

ქ.კიევში (უკრაინა) სერბეთის რესპუბლიკის საელჩოს კოორდინატები:
Ul. VOLOSKA 4, 04070 KIJEV, UKRAINE
Dusan Lazic, Ambassador
Phone: +38044 / 425-60-60; 425-60-15;
Fax: +38044 / 425-60-47; +38044 / 417-55-10
web: www.ambasadasrbije.kiev.ua
E-mail: (Embassy): ambars@ukr.net
E-mail: (Consular section): konzrs@ukr.net
სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ–გვერდი: http://www.mfa.gov.rs/