პოლონეთის რესპუბლიკა

საქართველოს საელჩო:  პოლონეთის რესპუბლიკაში

საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი: ბ-ნი ილია დარჩიაშვილი

მდებარეობა: ქ. ვარშავა 03-976 , პოლონეთის რესპუბლიკა,
მისამართი: ბერნენსკას ქ. N6
ტელეფონი: (+48 22) 616 62 21;
(+48 22) 616 62 22;
(+48 22) 616 62 25
ფაქსი: (+48 22) 616 62 26
ელფოსტა: warsaw.emb@mfa.gov.ge
ვებ გვერდი: www.poland.mfa.gov.ge