საქართველოსა და პარაგვაის რესპუბლიკას შორის არსებული ურთიერთობები

დიპლომატიური ურთიერთობების ქრონოლოგია

პარაგვაის  რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები დამყარდა 2010 წლის 9 მარტს

პარაგვაის  რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ-გვერდი: www.mre.gov.py