საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია

2015 - 2018 წწ.