ღია კონკურსი დიპლომატიურ სამსახურში დასაქმების მსურველთათვის

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებ-გვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით, 2017 წლის 8 თებერვალს გამოაცხადა სტაჟირების კონკურსი ადმინისტრაციულ დეპარტამენტში).

დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ დეტალური ინფორმაცია იხილონ საიტზე: www.hr.gov.ge (ვაკანსია №41485).

განაცხადების მიღების ვადაა 2017 წლის 8 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით.

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

1) განაცხადების გადარჩევა;
2) ტესტირება ინგლისურ ენაში;
3) გასაუბრება.

უპირატესობა მიენიჭება ფინანსების სფეროში მუშაობის გამოცდილების მქონე კანდიდატს.

TOEFL-ისა ან IELTS-ის ინგლისური ენის გამოცდის დამადასტურებელი ვალიდური ცნობის წარდგენის შემთხვევაში, კომისიის გადაწყვეტილებით, კანდიდატი შესაძლოა გათავისუფლდეს ინგლისურის ენის წერითი გამოცდის ჩაბარების მოთხოვნისგან.

სტაჟირების ვადაა 6 თვემდე.

დამატებითი ინფორმაციისათვის შესაძლებელია დაკავშირება სამუშაო დღეებში 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე (შესვენება 13-14 სთ) შემდეგ ტელეფონებზე - (+995 32) 2-94-50-00 (შიდა 24-07; 24-02). ელ-ფოსტა: personnel@mfa.gov.ge.