ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
პოლიტიკა
დიპლომატიური სამსახური
საგარეო ურთიერთობები
განცხადებები და კომენტარები
ახალი ამბები
ფოტო გალერეა
პრეს–ცენტრი
საჯარო ინფორმაცია
ვაკანსიები
ამბასადორიალი
 
11.12.2014
არქივი

ad_uf

ცხელი ხაზი

annual2013

dipl

Share

ქორწინების რეგისტრაცია

 

 

ქორწინების რეგისტრაციისათვის აუცილებელი საბუთები:

დასაქორწინებელ პირთა ერთობლივი წერილობითი განცხადება;
დასაქორწინებელ პირთა პირადობის დამადასტურებელი საბუთი (მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი);
წინა ქორწინების მოშლის დამადასტურებელი საბუთი (მანამდე დაქორწინებული პირისათვის);
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა და მოქალაქეობის არმქონე პირებმა ქორწინების რეგისტრაციისთვის უნდა წარმოადგინონ ცნობა ქორწიენბის დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ იმ ქვეყნებიდან რომლის მოქალაქეებადაც ისინი ითველბიან ან ითვლებოდნენ, კანონმდებლობით დადგენილი ფომით.
საკონსულო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.
ქორწინების რეგისტრაცია წარმოებს დასაქორწინებელ პირთა მიერ არჩეული ადგილის მიხედვით.
დასაქორწინებელ პირთა მოთხოვნით ქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია ჩატარდეს საზეიმო ვითარებაში, საქართველოს საკონსულო დაწესებულების შენობის გარეთ.

 

საგარეო საქმეთა მინისტრი
თამარ ბერუჩაშვილი
დეკემბერი 2014
კვორსაოთხუპაშა
2
7
1420
212324252627
28293031 

olimp

რუსული აგრესია

dip gzamkvl

traff

GUAM

unesco