ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
პოლიტიკა
დიპლომატიური სამსახური
საგარეო ურთიერთობები
განცხადებები და კომენტარები
ახალი ამბები
ფოტო გალერეა
პრეს–ცენტრი
საჯარო ინფორმაცია
ვაკანსიები
ამბასადორიალი
 
11.12.2014
არქივი

ad_uf

ცხელი ხაზი

areet

dipl

Share

სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის რეგისტრაცია

 

 

სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის თაობაზე განცხადებისათვის დასართავი საბუთები:
განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი საბუთი;
განმცხადებლის დაბადების მოწმობა;
განმცხადებლის ქორწინების მოწმობა, თუ განმცხადებელი დაქორწინებულია;
განმცხადებლის არასრულწლოვანი შვილების დაბადების მოწმობები, თუ განმცხადებელს ჰყავს არასრულწლოვანი შვილები;
მშობლის (მშობლების), მშობლის მონაცვლე პირთა წერილობითი თანხმობა განმცხადებლის მიერ სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლაზე _ თუ განმცხადებელი თექვსმეტიდან თვრამეტ წლამდე არასრულწლოვანია;
თუ განმცხადებელს სურს მიიღოს ფაქტობრივი აღმზრდელის ან თავისი პირდაპირი აღმავალი შტოს ნათესავის გვარი, შესაბამისი ფაქტის დამადასტურებელი საბუთები;
საკონსულო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი
მოწმობა გაიცემა სახელის, მამის სახელისა და გვარის შეცვლის აქტის რეგისტრაციისთანავე. განცხადება სახელის, მამის სახელისა და გვარის შეცვლის შესახებ შეტანილ უნდა იქნეს განმცხადებლის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით შესაბამის საქართველოს საკონსულო დაწესებულებაში.

 

 

საგარეო საქმეთა მინისტრი
თამარ ბერუჩაშვილი
იანვარი 2015
კვორსაოთხუპაშა
 123
4678
1114
18192024
25293031

olimp

რუსული აგრესია

dip gzamkvl

traff

GUAM

unesco