ვებ-გვერდი მუშაობს განახლების რეჟიმში
JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
პოლიტიკა
დიპლომატიური სამსახური
საგარეო ურთიერთობები
განცხადებები და კომენტარები
ახალი ამბები
ფოტო გალერეა
პრეს–ცენტრი
საჯარო ინფორმაცია
ვაკანსიები
ამბასადორიალი
 
11.12.2014
არქივი

ad_uf

ცხელი ხაზი

areet

dipl

Share

ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობის გასაცემად წარსადგენი საბუთები

 

 

საქართველოს მოქალაქის განცხადება (წარმოდგენილი სათანადო ფორმით - ოჯახური მდგომარეობის აღწერით: იმყოფებოდა თუ არა მანამდე რეგისტრირებულ ქორწინებაში, ჰყავს თუ არა შვილი (შვილები) არარეგისტრირებული ქორწინებიდან;
საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (პირადობის მოწმობა ან პასპორტი);
წინა ქორწინების მოშლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (განქორწინების მოწმობა ან მეუღლეთა ქორწინების მოწმობა და გარდაცვლილი მეუღლის გარდაცვალების მოწმობა), იმ შემთხვევაში, თუ იგი მანამდე იმყოფებოდა რეგისტრირებულ ქორწინებაში;
შვილის (შვილების) დაბადების მოწმობა ან მამობის დადგენის მოწმობა, თუ განმცხადებელს ჰყავს შვილი (შვილები) არარეგისტრირებული ქორწინებიდან;
საკონსულო მოსაკრებლის გადახდის ქვითარი

დამატებითი ინფორმაცია: იმ შემთხვევაში თუ, ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობის თაობაზე განცხადების შემოსატანად, საქართველოს მოქალაქე თავად ვერ გამოცხადდება სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში, განცხადების შემოტანის უფლება აქვს ამ მოქალაქის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს. აღნიშნულმა პირმა უნდა წარმოადგინოს თავისი პირადობისა და უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 

საგარეო საქმეთა მინისტრი
თამარ ბერუჩაშვილი
იანვარი 2015
კვორსაოთხუპაშა
 123
4678
1114
18192024
25293031

olimp

რუსული აგრესია

dip gzamkvl

traff

GUAM

unesco